Home       Romană · English · Deutsch

Atestate, autorizații, certificări

Certificări ale Sistemului de Calitate

 • Certificat ISO 9001 : 2008
 • Certificat ISO 14001 : 2004
 • Certificat ISO 18001 : 2007
 • Certificat SA 8000 : 2008

Autorizații ISCIR pentru:

 • Montarea/instalarea, punerea în funcțiune, service și reparare, verificari tehnice periodice si autorizarea functionarii cazanelor de apa calda care intra sub incidenta PTA1
 • Instalare, montare, punere in functiune si reparare cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune conform prescpitiei PTC9
 • Instalare, montare, punere in functiune si reparare cazane de abur si apa fierbinte conform prescriptiei PTC1/ tip B
 • Instalare, punere in functiune si service la instalatiile de automatizare si ardere pentru cazane de abur si apa fierbinte conform prescriptiei PTC1/ tip C
 • Executarea lucrarilor de montare si/sau reparare a conductelor de abur si apa fierbinte conform prescriptiei PTC10

Atestări ANRE

 • Atestat ANRE de tip B - proiectare si executie instalatii electrice pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0,4 kV
 • Atestat ANRE de tip C1A si C2A - proiectare si executie de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nomonale de 0,4 kV - 20kV si posturi de transformare cu tensiunea nominala 20kV
 • Atestat ANRE de tip A1 si A2 - pentru incercari de echipamente si instalatii electrice de joasa si medie tensiune
 • Autorizatie laborator de gradul II pentru analize si incercari in constructii profil IAE (instalatii si aparataje electrice)
 • Certificat de Atestare pentru executarea lucrărilor de verificare, întreținere și reparații la sistemele, instalațiile, aparatele și dispozitivele de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu
 • Certificat de Atestare pentru executarea lucrărilor de verificare, întreținere și reparații la sistemele, instalațiile și dispozitivele de limitare si stingere a incendiilor.
 • Certificat de Atestare pentru verificare, intretinere si/sau reparare a sistemelor si instalațiilor de limitare si stingere a incendiilor.
 • Certificat de Atestare pentru verificare, intretinere si/sau reparare a sistemelor si instalațiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu.